Cálculo do seguro desemprego

A calculadora abaixo auxilia a calcular o seguro desemprego: